Bleeding Time

اسامی مشابه: BT ، زمان خونریزی Duke ، زمان خونریزی Ivy ، زمان خونریزی Mielke

شرایط قبل از آزمایش

بیمار ازمصرف آسپرین و داروهای مشابه طی هفته قبل از انجام تست بایستی منع گردد

اطلاعات بالینی

BT آزمایشی برای ارزیابی عملکرد پلاکتی است اما روش حساس و اختصاصی نیست. استفاده اصلی از BT بعنوان معیاری از فعالیت پلاکت است ولی به علت عدم صحت ، بطور کلی چندان مفید نیست

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
1-6

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

Duce

پاسخ‌دهی اضطراری

24 ساعته

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802200

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 258 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 258 -

ثبت دیدگاه