Brucella

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

ادرار ، سواب چشم و حلق و دهان،WB

حجم نمونه مورد نیاز

ادرار : ۴ml ، سواب : ٢ml ، WB : ٢ml

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 118 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 118 -

ثبت دیدگاه