Brucella Culture

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

جلوگیری از استفاده دارو آنتی بیوتیک

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

هوازی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

23 روز

شناسه ملی

804160

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 256 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 256 -

ثبت دیدگاه