Borrelia Parasite

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

رنگ آموزی گیمسا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802070

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 120 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 120 -

ثبت دیدگاه