Bone M.Biopsy.Cul.BK

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

جلوگیری از استفاده دارو آنتی بیوتیک

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

بیوپسی مغزاستخوان

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

کشت هوازی و بی هوازی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

60 روز

شناسه ملی

804080

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 115 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 115 -

ثبت دیدگاه