Blood Culture& Sen

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

جلوگیری از استفاده دارو آنتی بیوتیک

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل

حجم نمونه مورد نیاز

١٠% از culture

روش اندازه‌گیری

کشت هوازی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

804010

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 117 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 117 -

ثبت دیدگاه