BK Virus Viral Load

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

عفونت مثانه، عفونت های چشمی و دستگاه تنفسی

تفسیر

نوع نمونه

CBC EDTA ، پلاسمای EDTA ، ادرار ، سواب چشم و حلق و دهان ، سرم

حجم نمونه مورد نیاز

پلاسمای ٢ml : EDTA ، ادرار و سواب : ۴ml

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

4 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 122 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 122 -

ثبت دیدگاه