Biotinidase

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 7 Total def .
7-26 Partial def.
> 26 Norma

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

15 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -

ثبت دیدگاه