BhCG-2

اسامی مشابه: hCG, Beta Subunit (Chorionic Gonad)- CG (Chorionic Gonadotropin) - Beta Human Chorionic Gonadotropin

شرایط قبل از آزمایش

چند روز از مصرف داروی کلروپرومازین اجتناب گردد

اطلاعات بالینی

hcg توسط سلول های سن سیشیوتروفوبلاست ساخته می‌شود و تمام تستهای حاملگی بر اساس سنجش hcg می‌باشند.hcg نیز به عنوان مارکر تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی،تومورهای ژرم سل غیر سمینومی و ندرتاً سمینوما در نظر گرفته می‌شود.کاربرد آن در تشخیص حاملگی ، حاملگی خارج از رحمی ، سندرم داون ، سندرم ادوارد و نیز تشخیص و پایش نئوپلاسم های تروفوبلاستیک حاملگی، در ضمن همراه AFP و لاکتات دهیدروژناز برای ارزیابی تومورهای ژرم سل شامل embryonal carcinoma و choriocarcinoma است

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Up to 3.5

نوع نمونه

سرم ، پلاسما EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

24 ساعته

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801590

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 256 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 256 -

ثبت دیدگاه