Beta Fibrinogen Mutation PCR

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 34 -

ثبت دیدگاه