Beta Amyloid 1-40

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
8.12-27

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

15 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 32 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه