BENZODIAZEPINS

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

ادرار و سرم

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر سرم 20 میلی لیتر ادرار

روش اندازه‌گیری

TLC

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 226 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 226 -

ثبت دیدگاه