PCR For BCR/ABL (P190) Translucation

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تشخیص و مانیتور کردن بیماری لوسمی میولوژنی CML و ALL

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative

نوع نمونه

خون کامل EDTA، آسپیره مغز استخوان EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 116 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 116 -

ثبت دیدگاه