BARBITURATES

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

سرم یا ادرار

حجم نمونه مورد نیاز

10 میلی لیتر سرم 20 میلی لیتر ادرار

روش اندازه‌گیری

TLC

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 29 -

ثبت دیدگاه