Bone Marrow Biopsy

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

بیوپسی مغزاستخوان

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

پاتولوژی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

4 روز

شناسه ملی

807055

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 227 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 227 -

ثبت دیدگاه