B-Cross Laps(CTX)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Up to 50 years : 0.142 – 0.584
50-70 years : 0.2 – 0.704
> 70 years : 0.23 – 0.854
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Premenopausal : 0.137 – 0.573
Postmeno pausal : 0.226 – 1.008

نوع نمونه

سرم ، پلاسما EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: ١ میلی لیتر/ پلاسما: ٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CTX

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

پس از گزارش جواب ، ٧ روز

شناسه ملی

803450

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 227 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 227 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه