B-Cell

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

2 روزه

شناسه ملی

802975

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 197 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 197 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه