B2 Microglobulin

اسامی مشابه: BMG

شرایط قبل از آزمایش

قبل از انجام آزمایش از بیمار پرسیده شود : ١- بیمار دارای inflammations هست؟ ٢- مشکل عفونت یا التهاب دارد؟

اطلاعات بالینی

یک پروتئین سرمی با وزن مولکولی پایین است که از غشاء سلولی مشتق می گیرد وو جز ثابت زنجیره سبک کمپلکس آنتی ژن لکوسیت انسانی کلاس I می باشد. کاربرد آن در ارزیابی پیش آگهی در میلوم متعدد، ارزیابی علکرد توبول های کلیوی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
3m> F: 1.9-5.8
3m> M:1.9-4.7
Adults :
Serum : 0.9-2.0
Urine : Up to 0.3
CSF : Up to 2.4

نوع نمونه

سرم- پلاسما هپارینه- پلاسما EDTA- ادرار رندوم و ٢۴ ساعته - CSF

حجم نمونه مورد نیاز

سرم: ١ میلی لیتر/ پلاسما٢ میلی لیتر/ ادرار: ٢٠ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

کمی لومینسانس

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

802925

توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 259 -
توسط - منتشر شده در: 19 آبان 1402 - تعداد بازدید: 259 -

ثبت دیدگاه