B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

اسامی مشابه: beta٢ Gp١ Ab

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

برای ارزیابی بیماریهای ترمبوز:سندرم آنتی فسفولیپید اولیهAPS,SLEاستفاده می شود.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative <12
Borderline 12-18
Positive >18

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

کلیه تستها به صورت روزانه به بخش اعلام اورژانس می شود

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

803431

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 226 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 226 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه