Anti Streptolysin O

اسامی مشابه: تیتر آنتی استرپتولیزین O در سرم/ASO

شرایط قبل از آزمایش

انتی بیوتیک ها و کورتیکو استروئیدها ممکن است سطح ASO را کاهش دهند.

اطلاعات بالینی

استرپتولایزین همولیزینی است که توسط استرپتوکوک های گروهAتولید می گردد.
در بیمارانی که دچارعفونت می گردند استرپتولایزینOبعنوان آنتی ژن عمل کره وسبب تولید آنتی بادی در بدن بیمار می گردد.
افزایش تیتر ازیک هفته بعد ازعفونت شروع می گردد. وافزایش تیتر ASOبیانگر عفونت جدید با استرپتوکوک های گروه Aبتاهمولیتیک می باشند.
تیرهای بالای ASO در٨٠%-٨۵% بیماران با تبروماتیسمس وگلومرونفریت حاد تشکیل می می شود.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Adults : Up to 200
Children < 5 years : Up to 100

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

ایمونوتوربیدومتری

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

802850

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 285 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 285 -

ثبت دیدگاه