Ascite Fluid C&S

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

استیک فلوئید

حجم نمونه مورد نیاز

20 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

3 روز

شناسه ملی

804035

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 113 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 113 -

ثبت دیدگاه