Arylsulfatase A

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

اندازه گیری فعالیت آنزیم به جهت تشخیص بیماری MLD

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
> 0.3

نوع نمونه

خون کامل با dextrane ۶% و saline ٩%

حجم نمونه مورد نیاز

20 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Chemical

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

4 روز

شناسه ملی

801190

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 117 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 117 -

ثبت دیدگاه