Apo-E Gentyping

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

CBC

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

15 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 19 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 19 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه