Anti Platelet Ab ( IgM )

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

اندازه گیری مقدار آنتی بادی ضد MCV ، تعیین میزان آنتی بادی ضد MCV در سرم بیماران

تفسیر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

802325

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 113 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 113 -

ثبت دیدگاه