Anti Platelet Ab ( IgG )

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

اندازه گیری مقدار آنتی بادی ضد MCV ، تعیین میزان آنتی بادی ضد MCV در سرم بیماران

تفسیر

١-عدم شرایط صحیح جمع آوری و نگهداری نمونه.٢- عدم شرایط صحیح نگهداری محلولها و کیت ها.٣- خرابی تجهیزات و نداشتن تاریخ

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

802325

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 233 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 233 -

ثبت دیدگاه