Anti Platelet Ab

اسامی مشابه: APA

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

آنتی بادی های پلاکتیمی توانند منشا خود ایمنی ، القا شده توسط دارو ، یا آلوایمیون داشته باشند. در تایید ترومبوسیتوپنی القا شده توسط دارو ، NAIT، PTP یا Platelet Transfusion Refactoriness کاربرد دارد.

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
Up to 1/16

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

IFA

پاسخ‌دهی اضطراری

به صورت روزانه اعلام اورژانس می گردد .

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

802325

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 149 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 149 -

ثبت دیدگاه