Anti Parathyroid Gland Ab

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

اتوآنتی بادی ها علیه غده پاراتیروئید قادر به القاء هر دو حالت تحریک کنندگی و مهار فعالیت غده پاراتیروئید می باشد. این اتوآنتی بادی ها در اختلالات زیر دیده شده است:

Idiopathic hypoparathyroidism ٢۵% positive
Type I autoimmune polyendocrinopathy
Addison di .٢٧% positive
Hashimoto´s di . ١٢% positive

تفسیر

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

IFA

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

7 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 204 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 204 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه