Anti Phospholipase A2 Receptor

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تشخیص نفروپاتی غشای اولیه از ثانویه

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
<1/10

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

IFA

پاسخ‌دهی اضطراری

8 روزه

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 256 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 256 -

ثبت دیدگاه