Anti MOG Ab

اسامی مشابه: Anti Myline Oligdendrocyte Glycoprotein

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

در تشخیص MS و بیماریهای التهابی CNS

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative <1/10
Positive >=1/10

نوع نمونه

سرم . CSF

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

IFA

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 118 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 118 -

ثبت دیدگاه