Anti Mitochondrial-M2

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 15 Negative
15-25 Boderline
> 25 Positive

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 127 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 127 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه