Anti GH

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

30 روزه

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 225 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 225 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه