Amylase

اسامی مشابه: ۴/١-آلفا-Dگلوکانوهیدرولاز سرم

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی

اطلاعات بالینی

یک روش تشخیصی حساس و مفید در بیمارن مبتلا به پانکراتیت حاد است که با درد شکم مراجعه نموده اند ، که این سنجش حساسیت و اختصاصیت بهتری نسبت به آمیلاز دارد. و معمولا همراه با آن درخواست می گردد. این تست مفید برای تشخیص پانکراتیت حاد.

تفسیر

نوع نمونه

سرم ، پلاسمای EDTA ، پلاسمای هپارینه ، ادرار

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800585

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 125 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 125 -

ثبت دیدگاه