Amphetamine

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

4 روز

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

2.36

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 181 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 181 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه