Entamoeba Histolytica Ab (IgG)

اسامی مشابه: Amoeb.Ab

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

کمک به برقراری تشخیص آمیبیازیس /آزمایشات سرولوژیک برای آمیبیازیس/بهترین تست منفرد جهت افتراق بین دو نوع اصلی آبسه های کبدی یعنی آمیبی و بیوژنیک هستند.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 9 : Negative
9-11 : Borderline
>11 : Positive
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

803165

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 117 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 117 -

ثبت دیدگاه