Ammonia

اسامی مشابه: NH٣ خون

شرایط قبل از آزمایش

قبل ازنمونه گیری بیمار باید از کشیدن سیگار خوداری نموده و دست خودرا مشت نکند.
٢تا٣ساعت ناشتایی لازم است.

اطلاعات بالینی

از این تست برای تشخیص سندرم ، اختلالات متابولیک سیکل اوره، اسیدوری های آلی ، انسفالوپاتی کبدی و جهت پایش بیمارانی که تحت درمان تغذیه ای از راه وریدی می باشند می توان سود جست. آمونیا در این موارد زیر افزایش پیدا می کند بیماری کبدی ، عفونت مجاری ادراری همراه با استاز و اتساع ، سندرم Reye اختلالات سیکل اوره و … .

تفسیر

آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 2 روز
0 – 110
بازه سنی : از 3 روز تا 14 روز
0 – 95
بازه سنی : از 15 روز تا 15 سال
0 – 60
بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال
16 – 60
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 2 روز
0 – 110
بازه سنی : از 3 روز تا 14 روز
0 – 95
بازه سنی : از 15 روز تا 15 سال
0 – 60
بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال
11 – 51

نوع نمونه

پلاسمای EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

١ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

١ روز

شناسه ملی

801010

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 269 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 269 -

ثبت دیدگاه