PCR For AML1/ETO Translucation

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تعیین دوز مصرفی دارو

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Negative

نوع نمونه

خون کامل EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

١٠ml

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

5 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 231 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 231 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه