PCR For AML1/ETO (Quantitative)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون کامل

حجم نمونه مورد نیاز

٧ml

روش اندازه‌گیری

PCR

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

10 روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 229 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 229 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه