Amitriptyline

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Normal range : 120 – 250
Toxic level : > 500

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 87 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 87 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه