Alprazolam

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تعیین دوز مصرفی بالا

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Therapeutic range: 20-40

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

TLC

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

800850

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 115 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 115 -

ثبت دیدگاه