Albumin Serum

اسامی مشابه: سرم

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
3.5 – 5

تفسیر

نوع نمونه

2 میلی لیتر

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

1 روز

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 210 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 210 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه