CSF Albumin

اسامی مشابه: سرم،CSF

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بازه سنی : از 1 روز تا 4 سال
0 – 45
بازه سنی : از 5 سال تا 150 سال
10 – 30

تفسیر

٢۴ ساعته

نوع نمونه

سرم و CSF هرکدام ٢ میلی متر

حجم نمونه مورد نیاز

سرم و CSF هرکدام ١ میلی متر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

١ روز

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

1.55

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 245 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 245 -

ثبت دیدگاه