CSF Albumin

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 4 سال
0 – 45
بازه سنی : از 5 سال تا 150 سال
10 – 30

نوع نمونه

سرم،CSF

حجم نمونه مورد نیاز

سرم و CSF هرکدام ٢ میلی متر

روش اندازه‌گیری

photometeric

پاسخ‌دهی اضطراری

٢۴ ساعته

زمان انجام آزمایش

١ روز

شناسه ملی

801605

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 232 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 232 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه