Alfa Fetoprotein Fluid

اسامی مشابه: AFP - AFP Tumor Marker

شرایط قبل از آزمایش

زمان مطلوب برای گرفتن نمونه سرم مادر جهت غربالگری قبل از تولد، هفته ١٨-١۵ بارداری است . گرفتن نمونه در هفه ٢٢-١۴ نیز بلامانع است اما حساسیت AFP کاهش می‌یابد. یکی از دلایل مهم برای نتایج غیر عادی تخمین اشتباه سن حاملگی است، بنابراین تأئید سن بارداری با روش سونوگرافی مفید است.

اطلاعات بالینی

AFP در اختلالات کبدی که موجب فعالیت رژنراتیو سلول های کبدی می‌گردد و نیز در کارسینوم هپاتوسلولار و در تومورهای ژرم سل غیر سمینومی افزایش می‌یابد. AFP سرم مادر (MSAFP) برای غربال قبل از تولد دو سری از اختلالات جنینی بکار می‌رود که عبارتند از : افزایش MSAFP با نقایص لوله عصبی دیواره شکمی و سایر اختلالات همراه است. کاهش MSAFP که با اختلالات کروموزمی جنینی مانند تریزومی ٢١( سندرم داون) و تریزومی ١٨(سندرم ادوارد) همراه می‌باشد. کاربرد آن در موارد زیر می‌باشد: ١- تومورمارکر: AFP برای ردیابی و پایش درمان کار سینوم هپاتوسلولار که در آن سطح سرمی AFP بطور بارزی افزایش می‌یابد مورد استفاده قرار گیرد. AFP همراه با hCG برای مرحله بندی و پایش تومورهای ژرم سل غیر سمینومی خصوصاً تومورهای بیضه کاربرد دارد ٢- غربالگری قبل از تولد: برنامه های غربالگری متعددی از اندازه گیری تست سه گانه AFP،hCG و استریول غیر کونژوگه (uE٣) در سرم مادر استفاده می‌نمایند.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال

نوع نمونه

"سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه ، مایعات بدن"

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

CLIA

پاسخ‌دهی اضطراری

٧٢ ساعته

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801810

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 119 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 119 -

ثبت دیدگاه