Adiponectin

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
BMI Female Male
<25 kg/m2 5-37 4-26
25-30kg/m2 5-28 4-20
>30 kg/m2 4-22 2-20

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Elisa

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

١۵ روز

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 239 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 239 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه