Addis Count ( Random )(/ml)

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

ادرار ١٢ ساعته و رندوم

حجم نمونه مورد نیاز

40میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

شمارش میکروسکوپی

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

١ روز

شناسه ملی

800305

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 115 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 115 -

ثبت دیدگاه