Adams 13 Ab

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
<12 Negative
12-15 Borderline
>15 Positive

نوع نمونه

پلاسمای سیتراته فریز

حجم نمونه مورد نیاز

2 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 119 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 119 -

ثبت دیدگاه