ADA Fluid

اسامی مشابه: Adenosine Deaminase

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

ADA، توزیع بافتی وسیعی داشته و حداقل بصورت سه ایزوفرم وجود دارد(ADA٢,ADA١+cp,ADA١ ).به نظر می‌رسد ADA در تکثیر و تمایز لنفوسیتها در پاسخ ایمنی نقش داشته باشد.از فعایت بالای ADA مایعات بدن به عنوان نشانگر غیر مستقیمی برای تشخیص مننژیت سلی(CSF)، پلورال افیوژن سلی،پریکاردیت سلی و پریتونیت سلی استفاده می‌شود. مقادیر ADA در موارد سل بیشتر از کارسینوماتوز است.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
CSF : 0-9
Other fluids : 0-30

نوع نمونه

سرم ، پلاسماEDTA، مایع نخاع ، مایعات بدن

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Enzymatic

پاسخ‌دهی اضطراری

72 ساعته

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

800630

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 83 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 83 -

ثبت دیدگاه