. ADA

اسامی مشابه: ADAمایعات بدن

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

کمبود ADA در شکل مشخصی از کمبود ایمنی مختلط شدید (SCID) وجود دارد .

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
CSF : up to 9
Serum : Up to 15
other fluid : Up to 30

نوع نمونه

سرم ، مایعات بدن ، CSF ، پلاسمای EDTA ،

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

آنزیماتیک

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

800631

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 235 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 235 -

ثبت دیدگاه