Acid Phosphatase (total)

اسامی مشابه: سرم

شرایط قبل از آزمایش

در حال حاضر سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات جایگزین اسید فسفاتاز و بیماریابی ، مرحله بندی و پیگیری بدخیمی های پروستات شده است. PSA از اسید فسفاتاز حساس تر و اختصاصی تر است. بعد از درمان جراحی سرطان پروستات ACP سریع تر از PSA افت کرده و بعد از برداشتن کامل تومور باید غیر قابل اندازه گیری باشد.

اطلاعات بالینی

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Men : Up to 6.6
Women : Up to 6.5

تفسیر

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

نوع نمونه

١میلی لیتر

حجم نمونه مورد نیاز

٠.۵میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فسفوریک منواستر، فسفوهیدرولاز ، اسید فسفاتاز پروستات ، اسید فسفاتاز استخوانی ، ACP

پاسخ‌دهی اضطراری

١ روز

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

0.26

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 212 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 212 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه