Acid Phos.( Prostatic )

اسامی مشابه: فسفوریک منواستر-فسفوهیدرولاز - اسید فسفاتاز پروستاتی ، اسید فسفاتاز استخوانی ، ACP

شرایط قبل از آزمایش

ناشتایی. جلوگیری از استفاده ی چند روزه از سفوتاکسیم . از پروستات و معاینه مقعد ٢ روز قبل جلوگیری شود. دو روز قبل از نمونه گیری از massage و recal exam استفاده نشود.

اطلاعات بالینی

چندین فسفاتاز در سرم وجود دارند که شامل انواع پروستاتی ، استخوانی ، پلاکتی و لکوسیتی می باشند.

تفسیر

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
Men : Up to 3.5

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

١میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

فتومتریک

پاسخ‌دهی اضطراری

1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

١ روز

شناسه ملی

800550

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 115 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 115 -

ثبت دیدگاه